Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 4/11/2023 ĐẾN 10/12/2023

KHOA TLGD THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 4/11/2023 ĐẾN 10/12/2023
a

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 06/11/2023 ĐẾN 12/11/2023

06/11/2023 | Lịch - Thông báo
KHOA TLGD THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 06/11/2023 ĐẾN 12/11/2023
a

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 30/10/2023 ĐẾN 05/11/2023

29/10/2023 | Lịch - Thông báo
KHOA TLGD THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 30/10/2023 ĐẾN 05/11/2023
a

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 23/10/2023 ĐẾN 29/10/2023

23/10/2023 | Lịch - Thông báo
KHOA TLGD THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 23/10/2023 ĐẾN 29/10/2023
a
Thứ Bảy - 11/11/2023

THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 1

[THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 1] SINH HOẠT LỚP CHỦ ĐỀ: “VƯỢT QUA ÁM ẢNH SỢ HÃI”
a
Thứ Năm - 28/09/2023

TRUNG THU Ý NGHĨA

TRUNG THU Ý NGHĨA CÙNG CÁC EM NHỎ TẠI TRUNG TÂM HỖ TRỢ GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT TỈNH THÁI NGUYÊN
a
Thứ Sáu - 15/09/2023

GIẢI BÓNG ĐÁ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MỞ RỘNG TRANH CÚP VIETINBANK NĂM 2023

GIẢI BÓNG ĐÁ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MỞ RỘNG TRANH CÚP VIETINBANK NĂM 2023
a
Thứ Sáu - 15/09/2023

HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC GIÁO DỤC NĂM 2023

KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THAM GIA HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC GIÁO DỤC NĂM 2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/01/24 ĐẾN 21/01/24

KHOA TLGD THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/01/24 ĐẾN 21/01/24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/12/2023 ĐẾN 31/12/2023

KHOA TLGD THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/12/2023 ĐẾN 31/12/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18/12/2023 ĐẾN 24/12/2023

KHOA TLGD THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18/12/2023 ĐẾN 24/12/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11/12/2023 ĐẾN 17/12/2023

KHOA TLGD THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11/12/2023 ĐẾN 17/12/2023
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 0
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng lượt truy cập Tổng 2
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập 438256