Đang xử lý.....

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC - Mã số: ĐH2023-TN04-01

Số 595-CV/ĐU ngày 23 tháng 5 năm 2024 V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng

Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2024 - 2025

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - Mã số: B2022-TNA-33

Lịch xét công nhận chuẩn chức danh GS/PGS năm của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - ĐH...

Đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động để hưởng thu nhập tăng thêm năm 2024

Thông báo Về lịch xét công nhận chuẩn chức danh GS/PGS năm 2024 của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đạ...

Quyết định Bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm...

Thông báo thông tin Hội thảo khoa học quốc gia "Đào tạo giáo viên đáp ứng đổi mới chương trình GD Mầ...

Triệu tập đội viên Đội PCCC&CNCH tham gia Hội thi "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" tại tỉ...

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng của nhân cho sinh viên đại học đợt 2 năm 2024

Quyết định Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2024

Thư mời viết bài tham luận hội thảo thông báo văn hóa 2024 - Văn hóa Việt Nam trong các chiều kích b...

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC - ĐH2022-TN04-06

Thông báo về việc mời viết bài tham luận Hội thảo Thông báo văn hóa do Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện...