Đang xử lý.....

Xây dựng kế hoạch năm học 2022-2023

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống đào tạo trực tuyến LMS Dành cho Giảng viên

Kết quả họp xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng Năm học 2021-2022

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022

Triển khai "Chương trình học bổng thắp sáng tương lai" mùa thứ 10 năm 2022

V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng tháng 6/2022

Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo; Sơ đồ kế hoạch hoạt động khoa học - công nghệ & hợp tác quốc tế năm...

KẾ HOẠCH Tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Công bố công khai dự toán ngân sách đợt 2 năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Thông báo Tuyển sinh đi học tại MA RỐC năm 2022

Công văn xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng tháng 5 năm 2022

Công văn V/v Hướng dẫn tổng kết và bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022

Đánh giá, cho điểm Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua các đơn vị đào tạo năm học 2021-2022

Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến của Trườn...

Quyết định Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2022