Đang xử lý.....

Những lý do bạn nên chọn học tại Khoa Tâm lý - Giáo dục

Những lý do bạn nên chọn học tại Khoa Tâm lý - Giáo dục

Là cơ sở giáo dục hàng đầu về đào tạo, NCKH và bồi dưỡng giáo viên

Môi trường học tập chuyên nghiệp

Đội ngũ giảng viên trình độ tâm huyết với nghề

Hiện tại Khoa có 18 cán bộ. Trong đó: - Có 04 cán bộ, giảng viên có học hàm Phó giáo sư - Có 05 cán bộ, giảng viên có học vị Tiến sĩ - Có 09 cán bộ, giảng viên có học vị Thạc sĩ - Số cán bộ có chức danh giảng viên cao cấp: 05 - Số cán bộ có chức danh giảng viên chính: 05 - Số cán bộ đang đi học nghiên cứu sinh: 05. Ngoài ra, còn có GS.TS.NGƯT. Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên hiện đang sinh hoạt chuyên môn tại Khoa.

Chương trình đào tạo được kiểm định đáp ứng yêu cầu xã hội