Đang xử lý.....

Số 595-CV/ĐU ngày 23 tháng 5 năm 2024 V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng

Nộp kinh phí bồi dưỡng chuẩn CDNN giảng viên

Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2024 - 2025

Thông báo thông tin Hội thảo khoa học quốc gia "Đào tạo giáo viên đáp ứng đổi mới chương trình GD Mầ...

Ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy từ học k...

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng của nhân cho sinh viên đại học đợt 2 năm 2024

Thư mời viết bài tham luận hội thảo thông báo văn hóa 2024 - Văn hóa Việt Nam trong các chiều kích b...

Thông báo về việc mời viết bài tham luận Hội thảo Thông báo văn hóa do Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện...

Nộp học phí kỳ 2 năm học 2023-2024 trình độ đại học hệ chính quy khóa 56, 57,58

Công khai học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm 2023-2024

Thông báo Công khai học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2023 - 2024

Đính chính thông tin tại Quyết định số 995/QĐ-ĐHSP ngày 25/4/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP - ĐHTN

Thu học phí học viên sau đại học

Thu học phí các lớp liên thông VLVH, học tại Trường ĐHSP - ĐHTN, năm 2024

Đảm bảo an toàn công tác phòng cháy, chữa cháy