Đang xử lý.....

TUYÊN TRUYỀN CHỦ QUYỂN BIỂN ĐẢO 

🇻🇳[ CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN CHỦ QUYỂN BIỂN ĐẢO]🇻🇳

🇻🇳Chiều ngày 15-4-2023 tại Trung tâm hội nghị - ĐHTN đã diễn ra chương trình Tuyên truyền chủ quyền biển đảo nhằm nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đát nước, qua có có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

🇻🇳👉Tại chương trình các bạn sinh viên đã được thông tin về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh… của biển, đảo đối vơi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; Những bằng chứng lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

🇻🇳👉Sau khi tham gia chương trình sinh viên Khoa Tâm lý - Giáo dục đã hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng đất nước và sẽ làm hết sức mình để trở thành một tuyên truyền viên tích cực về tuyên truyền cho người thân, bạn bè và cộng đồng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam

#PSYE

#Tamlygiaoduc

#hoangsa_truongsa

#chuquyenbiendao

loading....