Đang xử lý.....

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022-2023 

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022-2023

🌿 Chiều ngày 24/08/2022, Khoa Tâm lý - Giáo dục tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2022-2023, nhằm kiểm điểm Nghị quyết đề ra năm học 2021-2022, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023.

🌿 Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023.

🌿 Trên cơ sở các nội dung báo cáo, tập thể cán bộ, viên chức đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, giảng viên; đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023.

🌿 Hội nghị cũng bầu ra đoàn đại biểu đi dự Hội nghị cán bộ, người lao động Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên.

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'HỌI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022 2023 Thái Nguyên, háng 8 năm 2022 C 22'

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'KHOATÂMLY-GIÁODUC HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022 2023 Thái Nguyên, tháng 8 năm 2022 C 22'

 

 

loading....