Đang xử lý.....

Lịch tuần từ 10/4/2023 đến 16/4/2023 

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐH THÁI NGUYÊN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 10/4/2023 ĐẾN 16/04/2023

 

Thứ, ngày tháng

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

10/04/2023

 

 

 

Thứ 3

11/04/2023

  • 10h Làm việc với lãnh đạo phòng Bảo đảm CLGD về kết quả thanh tra thi kết thúc học kỳ1.
  •  Sau tiết 10 tổng duyệt nội dung Chào hỏi

 

đ/c Huyền, Thu, P. Hoa, P.Hiếu; Ngọc; Nhung; Cường; N.Hoa; Thảo

 

BCU, BCNK và các đ/c phụ trách các nội dung thi, Chi đoàn GV

VPK

Thứ 4

12/04/2023

 

 

VPK

Thứ 5

13/04/2023

  • Sau tiết 9 họp chi bộ thường kỳ

Toàn thể ĐV trong chi bộ

VPK

Thứ 6

14/04/2023

  • - 7h30h Họp HĐ thông qua đề cương luận văn thạc sỹ lớp k29 Thái Nguyên (cả ngày)
  • 16h00 Chương trình chúc mừng Tết Bunpimay của Lưu học sinh Lào tại Trường
  • Các thành viên HĐ theo quyết định

 

  • Đ.c Huyền
  • PH 104A4

 

  • HT C1

Thứ 7 15/04/2023

 

 

 

Chủ4nhật

16/04/2023

 

 

 

 

     Ghi chú: Lịch trực BCN khoa                                                                                                     TRƯỞNG KHOA

Thứ 2, thứ 4  sáng thứ 6 đ/c Huyền

     Thứ  3, 5, chiều thứ 6  đồng chí H. Linh                                                                          Nguyễn Thị Thanh Huyền                                                 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                    

 

                                                                                               

      

 

loading....