Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/12/2023 ĐẾN 31/12/2023 

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐH THÁI NGUYÊN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/12/2023 ĐẾN 31/12/2023

 

Thứ, ngày tháng

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2 25/12/2023

 • 16h Bế giảng khoá tập huấn giáo dục thường xuyên cho GV nước CHDCND Lào
 • Đ/c Huyền

 

 

 • HT C1

Thứ 3

  26/12/2023

 • 8h00 Khai mạc ngày Hội việc làm năm 2023

 

 • 14h họp Khoa công khai tài sản CBQL
 • 15h Họp đánh giá phân loại xét lương tăng thêm đợt 2/2023
 • đ/c Hà Linh; Ngọc Hiếu và 10 SV k55 và k56,57 có quan tâm.
 • Toàn bộ CBGV trong Khoa
 • BCNK; TBM; Chủ tịch CĐ; Bí thư LCĐ
 • HT C1
 • VPK
 • VPK

Thứ 4

27/12/2023

 

 

 

Thứ 5

28/12/2023

-14h00 Họp BCH Đảng bộ

- Đ/c Huyền

PH A1A

Thứ 6

29/12/2013

 • 7h30. Họp Thẩm định bài giảng E-learning 2023 khoa Tâm lý - Giáo dục
 • Thành viên. HĐ thẩm định, GV chủ trì bài giảng, KTV thực hiện bài giảng
 • PH A1B

Thứ 7 30/12/2023

 

 

 

Chủ nhật 31/12/2023

 

 

 

 

     Lịch trực khoa: Thứ 2, thứ 4, sáng thứ 6 đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền                                            TRƯỞNG KHOA

                                Thứ 3, thứ 5, chiều thứ 6 đ/c Hà Thị Kim Linh

                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                      Nguyễn Thị Thanh Huyền

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                    

 

                                                                                               

      

 

loading....