Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 17/4/2023 ĐẾN 23/04/2023 

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐH THÁI NGUYÊN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 17/4/2023 ĐẾN 23/04/2023

 

Thứ, ngày tháng

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

17/04/2023

 

 

 

Thứ 3

18/04/2023

  • 13h30 Chạy sân khấu đội thi NVSP

Các thầy cô phụ trách các nhóm và toàn thể đội thi

HT C1

Thứ 4

19/04/2023

  • Tiết 3 Thi nội dung Dạy học

Các thầy cô trong khoa và sinh viên

P 201, gđ B4

Thứ 5

20/04/2023

  • 19h Khai mạc và thi nội dung Chào hỏi và Thiết kế HĐGD

Toàn bộ GV và sinh viên trong Khoa

HT C1

Thứ 6

21/04/2023

19h00 Thi nội dung Hùng biện, Xử lý tình huống sư phạm và bế mạc

  • Toàn bộ GV và sinh viên trong Khoa
  • HT C1

Thứ 7 22/04/2023

 

 

 

Chủ4nhật

23/04/2023

 

 

 

 

     Ghi chú: Lịch trực BCN khoa                                                                                                     TRƯỞNG KHOA

Thứ 2, thứ 4  sáng thứ 6 đ/c Huyền

     Thứ  3, 5, chiều thứ 6  đồng chí H. Linh                                                                          Nguyễn Thị Thanh Huyền                                                 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                    

 

                                                                                               

      

 

loading....