Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/5/2023 ĐẾN 21/5/2023 

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐH THÁI NGUYÊN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/5/2023 ĐẾN 21/05/2023

 

Thứ, ngày tháng

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

15/05/2023

  • 8h00 Họp xét điều kiện bảo vệ luận văn k28

H. Linh

A1A

Thứ 3

16/05/2023

-15h Họp Ban chi uỷ

Ban chi uỷ

VPK

Thứ 4

17/05/2023

  • Sau tiết 8, họp chi bộ.
  • Sau tiết 9 Họp Khoa đánh giá, phân loại viên chức năm học 2022-2023

(Các đ/c chuẩn bị báo cáo và hồ sơ minh chứng theo văn bản đã triển khai, nộp lại sau buổi họp)

  • Toàn thể đảng viên trrong chi bộ
  • Toàn thể cán bộ viên chức của Khoa

 

 

Văn phòng khoa

Thứ 5

18/5/2023

14h30 Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và giớ thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh”

  • Học trực tiếp tại Hội trường 3 đ/c: Huyền, P. Hoa; H. Linh
  • Các đ/c còn lại học trực tuyến (tự chuẩn bị phương tiện), đường link sẽ gửi sau khi VPĐU gửi

HT C1

Thứ 6

19/5/2013

Sáng từ 8h-11h; chiều thừ 14h-17h thẩm đinh 06 bài giảng E-learning năm 2022 của Khoa

  • Các tác giả viết bà giảng và các đ/c là thành viên Hội đồng

A1A

Thứ 7 20/05/2023

 

 

 

Chủ4nhật

21/05/2023

 

 

 

 

     Ghi chú: Lịch trực BCN khoa                                                                                                     TRƯỞNG KHOA

Thứ 2,  thứ 4  sáng thứ 6 đ/c Huyền

     Thứ  3, 5, chiều thứ 6  đồng chí H. Linh                                                                          Nguyễn Thị Thanh Huyền                                                 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                    

 

                                                                                               

      

 

loading....