Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/01/24 ĐẾN 21/01/24 

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐH THÁI NGUYÊN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/1/2024 ĐẾN 21/1/2024

 

Thứ, ngày tháng

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2 15/1/2024

  • 14h Họp HĐ Khoa học Khoa thẩm định giáo trình (Giáo dục học phổ thông; Giáo dục đặc biệt) đưa vào giảng dạy

HĐ khoa (Huyền, H.Linh; P. Hoa; Ngọc; Lê Linh; P. Hiếu; đ/c Tính) các tác giả

 

 

  • VP Khoa

Thứ 3

  16/1/2024

 

 

 

Thứ 4

17/1/2024

8h45 Xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập cho các lớp VLVH mới tuyển sinh

  • đ/c Huyền

 

 PH A1A

Thứ 5

18/1/2024

8h00 Họp xét tốt nghiệp học viên thạc sĩ K29

 

  • đ/c Huyền

PH A1A

Thứ 6

    19/1/2024

 

 

 

Thứ 7 20/1/2024

 

 

 

Chủ nhật 21/1/2024

 

 

 

 

     Lịch trực khoa: Thứ 2, thứ 4, sáng thứ 6 đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền                                            TRƯỞNG KHOA

                                Thứ 3, thứ 5, chiều thứ 6 đ/c Hà Thị Kim Linh

                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                          Nguyễn Thị Thanh Huyền

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                    

 

                                                                                               

      

 

loading....