Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 03/4/2023 ĐẾN 8/04/2023 

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐH THÁI NGUYÊN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 03/4/2023 ĐẾN 2/04/2023

 

Thứ, ngày tháng

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

03/04/2023

8h00 Họp Giao ban Trường

đ/c Huyền, Linh

PH A1A

Thứ 3

04/04/2023

14h Hội nghị tuyên truyền biển đảonVN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Bí thư LCĐ và sinh viên được triệu tập

HT C1

Thứ 4

05/04/2023

Sau tiết 10, duyệt nội dung thi Xử lý tình huống sư phạm

BCNK, Trưởng BM và các đ.c trưởng các nhóm phụ trách các nội dung thi

VPK

Thứ 5

06/04/2023

  • Tiết 8 dự giờ giảng nhóm nội dung thi Giảng Hội thi NVSP 

 

BCNK, Trưởng BM và các đ.c trưởng các nhóm phụ trách các nội dung thi

 

Thứ 6

07/04/2023

  • - 14h Họp HĐ thông qua đề cương luận văn thạc sỹ lớp k29 Lào Cai
  • - Sau tiết 10 duyệt nội dung thi Thiết kế HĐGD và màn Chào hỏi

Các thành viên HĐ theo quyết định

PH 104A4

Thứ 7 08/04/2023

  • - 7h30 Họp HĐ thông qua đề cương luận văn thạc sỹ lớp k29 Hạ Lonh, Nam Định
  • 14h00 Họp HĐ thông qua đề cương luận văn thạc sỹ lớp k29 Bắc Giang

 

Các thành viên HĐ theo quyết định

PH 104A4

Chủ4nhật

09/04/2023

14h00 Duyệt nội dung thi Hùng biện

BCNK, Trưởng BM và các đ.c trưởng các nhóm phụ trách các nội dung thi

VPK

 

     Ghi chú: Lịch trực BCN khoa                                                                                                     TRƯỞNG KHOA

Thứ 2, thứ 4  sáng thứ 6 đ/c Huyền

     Thứ  3, 5, chiều thứ 6  đồng chí H. Linh                                                                          Nguyễn Thị Thanh Huyền                                                 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                    

 

                                                                                               

      

 

loading....