Đang xử lý.....

Lịch tuần từ 8/8 - 14/8/22 

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐH THÁI NGUYÊN                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08/8/2022 ĐẾN 14/8/2022

 

Thứ, ngày tháng

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

8/8/2022

 • 7h30 Họp Giao ban tháng 8
 • Nộp tiêu chuẩn của báo cáo TĐG (sửa lần 2)
 • 15h30 Họp chi uỷ
 • 16h00 Họp Chi bộ
 • đ/c Huyền; H.Linh
 • Các đ/c phụ trách các tiêu chuẩn
 • Ban chi uỷ
 • Toàn bộ đảng viên trong chi bộ
 •  A1A
 • VPK
 • VPK
 • VPK

Thứ 3

9/8/2022

 • Nộp toàn bộ báo cáo TĐG và danh mục minh chứng về Trường (sau khi hoàn thiện, sửa chữa lần 2)
 • Đ/c Huyền, H.Linh
 • VPK

Thứ 4 10/8/2022

 • Tập huấn CBQLGD tỉnh Lạng Sơn modul 4
 • Các đ/c theo Quyết định
 • Sở GD&ĐT Lạng Sơn

Thứ 5

11/8/2022

 • Tập huấn CBQLGD tỉnh Lạng Sơn modul 4
 • Họp các về khoán định mức chi VPP của các đơn vị
 • Các đ/c theo Quyết định
 • đ/c Huyền
 • Sở GD&ĐT Lạng Sơn

Thứ 6

12/8/2022

 • Tập huấn CBQLGD tỉnh Lạng Sơn modul 4
 • Các đ/c theo Quyết định
 • Sở GD&ĐT Lạng Sơn

Thứ 13/8/2022

 • Tập huấn CBQLGD tỉnh Lạng Sơn modul 4
 • Hoàn thiện báo cáo TĐG và Danh mục minh chứng (sau góp ý lần cuối )
 •  - Các đ/c theo Quyết định
 • - Các đ/c phụ trách các tiêu chuẩn và nhóm Thư ký

 

 

 •   VPK

Chủ nhật

14/8/2022

Hoàn thiện báo cáo TĐG và Danh mục minh chứng (sau góp ý lần cuối) nộp về TT ĐGKiểm Định Chất lượng giáo dục

đ/c Huyền; H. Linh

 • VPK

 

          Ghi chú:

       Lịch trực Ban Chủ nhiệm Khoa tuần này như sau:                                                                        Trưởng khoa                                                                                    

 • Thứ 2, 4,5, đ/c Huyền; Thứ 3, 6 đ/c Hà Linh.                                                                 Nguyễn Thị Thanh Huyền   

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                    

 

                                                                                               

      

 

loading....