Đang xử lý.....

Lịch tuần từ 25/4/2022 đến 01/5/2022 

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐH THÁI NGUYÊN                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 25/04/2022 đến 01/5/2022)

 

Thứ, ngày tháng

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

25/04/2022

  • 14h00 Hội nghị tổng kết công tác sản xuất bài giảng E-learning năm 2021 và kế hoạch sản xuất bài giảng E-learning năm 2022
  • đ/c Huyền, P. Hoa, N. Hiếu

 

Phòng A1A và trực tuyến

 

Thứ 3

26/04/2022

 

 

 

Thứ 4 27/04/2022

 

 

 

Thứ 5

28/04/2022

  • 9h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ
  • 13h30 Họp Hội đồng thông qua đề cương lớp k28B
  • 14h00 Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị

 

  • đ/c Huyền
  • Thành viên Hội đồng theo QĐ
  • đ/c Huyền

 

 

- Phòng họp A1A

- P. 906 A4

  • Trung tâm Hội nghị, ĐHTN

Thứ 6

29/04/2022

 

 

 

Thứ 7

30/04/2022

 

 

 

Chủ nhật

01/05/2022

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch trực Ban Chủ nhiệm Khoa tuần này như sau:

Thứ 2, 4, sáng thứ 6 đ/c Huyền; Thứ 3, 5, chiều thứ 6 đ/c H. Linh

Trưởng khoa

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

 

loading....