Đang xử lý.....

Lịch tuần từ 20/02/2022 đến 27/02/2022 

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐH THÁI NGUYÊN                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 21/02/2022 đến 27/02/2022)

 

Thứ, ngày tháng

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

21/02/2022

  • Hoàn thiện các tiêu chuẩn của báo cáo Tự đánh giá (bản sau khi được góp ý, hướng dẫn chỉnh sửa) nộp phòng Khảo Thí
  • 13h Thi môn Tâm lý học giáo dục (18 phòng)
  • Đ/c Huyền

 

  • đ/c Huyền tổ chức thi, đ/c Hoa, Thu và các cán bộ coi thi cùng phối hợp thực hiện

 

Thứ 3

22/02/2022

Các cá nhân hoàn thiện các minh chứng phục vụ kiểm tra công tác quản lý chuyên môn của Khoa

Đ/c Huyền; Hà Linh, L.Linh; Ngọc; Hoa; Thu; Nhung, Thanh, Thắng

VPK

Thứ 4 23/02/2022

14h00 Kiểm tra công tác quản lý chuyên môn của Khoa

đ/c Huyền; Linh; Hoa; Ngọc; Thu; Nhung

         VPK

Thứ 5

24/02/2022

  • Sáng từ 9h-11h30; chiều từ 13h30 - 15h00 Họp với BQL ETEP Bộ Giáo dục về công tác kiểm đếm các hoạt động năm 2022

Đ/c Huyền; Hà Linh, Tính, Ngọc

     PH A1A

Thứ 6

25/02/2022

  •  14h00 Họp triển khai dự án “Khuôn viên trường đại học an toàn không bạo lực”

Đ/c Huyền; H.Linh; P. Hoa; Ngọc; Nhung; Thu; Thảo; Ngọc Hiếu; Như Hoa

PH A1A

Thứ 7

26/02/2022

 

 

 

Chủ nhật

27/02/2022

 

 

 

 

          

 

Ghi chú: Lịch trực Ban Chủ nhiệm Khoa tuần này như sau:

Thứ 2, 4, sáng thứ 6 đ/c Huyền; Thứ 3, 5, chiều thứ 6 đ/c H. Linh

Trưởng khoa

 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                     

 

                                                                                               

      

 

loading....