Đang xử lý.....

Lịch tuần từ 06/12/2021 đến 12/12/2021 

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐH THÁI NGUYÊN                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 06/12/2021 đến 12/12/2021)

 

Thứ, ngày tháng

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

06/11/2021

 • 8h00 Họp HĐ chức danh GS cấp cơ sở
 • 14h Họp Giao ban tháng 12 của Trường

 

Đ/c Huyền, Tính, Ngọc

đ/c Huyền, H. Linh

A1A

A1A

Thứ 3

07/11/2021

 • 8h00 Hội thảo “Phát triển chương trình đào tạo trong bối cảnh đổi mới giáo dục và chuyển đổi số”
 • 7h30 Thông qua đề cương luận văn thạc sỹ lớp QLGDk28 Thái Nguyên (cả ngày)
 • Dự giờ tập huấn mô đun 9 GVCC cấp Tiểu học do Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh dạy mẫu (cả ngày).
 • Hội thảo tập huấn CBQLGV CC modul 9 do Hocj viện QLGD tổ chức

H.Linh; Thảo; Nhung; Thắng; Như Hoa; Ngọc; Ngọc Hiếu

 

-Các thành viên HĐ theo quyết định

- Các đ/c là GVSPCC

 

 • Các đ/c là GVQLGD CC

HT C1

 

 

PH A4 104

 

 

Online

Thứ 4 08/12/2021

 • Sáng 8h30 Họp Chi bộ đánh giá đảng viên, cán bộ cuối năm
 • Dự giờ tập huấn mô đun 9 GVCC cấp Tiểu học do Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh dạy mẫu (cả ngày)
 • Toàn bộ cán bộ, đảng viên trong Khoa
 • Các đ/c là GVSP chủ chốt tham gia bồi dưỡng mdul 9 cho GVCC

- VPK

-Online

Thứ 5

09/12/2021

- Dự giờ tập huấn mô đun 9 GVCC cấp Trung học cơ sở do Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh dạy mẫu

 • Các đ/c là GVSP chủ chốt tham gia bồi dưỡng Modul 9 Hoạt động trải nghiệm (Huyền, Linh; Linh; Ngọc)

Online

Thứ 6

10/12/2021

- Dự giờ tập huấn mô đun 9 GVCC cấp Trung học cơ sở do Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh dạy mẫu

-16h30 - Test kỹ thuật bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 9 GVCC cấp Tiểu học đợt 1

- Khám sức khoẻ cuối năm

- Các đ/c là GVCC t tham gia bồi dưỡng Modul 9

- Toàn thể CBGV Khoa

- Online

 

-B5

 

-Trạm y tế trường

 

Thứ 7

11/12/2021

- Tập huấn GVCC mô đun 9 (Cả ngày)

Huyền, Lê Linh

B5104

Chủ nhật

12/12/2021

- Tập huấn GVCC mô đun 9 (cả ngày)

Huyền, Lê Linh

B5104

 

          Ghi chú: Lịch trực Ban Chủ nhiệm Khoa tuần này như sau:                                Trưởng khoa                                                                                    

 • Thứ 2, 4 đ/c, sáng thứ 6 đ/c Huyền; Thứ 3, 5, chiều thứ 6 đ/c H. Linh                        Nguyễn Thị Thanh Huyền   

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                    

 

                                                                                               

      

 

loading....