Đang xử lý.....

Thông tin tuyển sinh Khoa Tâm lý - Giáo dục Năm 2021 

 

Mã trường: DTS

Địa chỉ: Số 20, Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

Thông tin xem tại website: http://www.dhsptn.edu.vn hoặc http://tnue.edu.vn

Số điện thoại: 02083.653.559 (Phòng Đào tạo) hoặc 0961.692.468 (đ/c Thắng)

Email: phongdaotao@dhsptn.edu.vn hoặc phongdaotao@tnue.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tttvhtsvkn/

Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước