Đang xử lý.....

Hội nghị Cán bộ - Viên chức Khoa Tâm lý - Giáo dục năm học 2021 - 2022 

Hội nghị Cán bộ - Viên chức khoa Tâm lý – Giáo dục

 năm học 2021 -2022

         Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2020 - 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, vào hồi 14h00 ngày 31/8/2021, Khoa Tâm lý – Giáo dục long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ - viên chức năm học 2021 - 2022.

Toàn cảnh hội nghị

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền – Bí thư Chi bộ - Trưởng khoa báo cáo kết quả thực hiện

nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và Dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 tại Hội nghị

        Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 đồng chí: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền – Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Tâm lý – Giáo dục; TS. Hà Thị Kim Linh – Phó trưởng Khoa, TS. Phạm Văn Cường - Chủ tịch Công đoàn Khoa và bầu ra Đoàn thư ký gồm 02 đồng chí: TS. Nguyễn Thị Ngọc và TS. Đàm Thị Kim Thu.

            Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị CBVC năm học 2021 – 2022 khoa Tâm lý – Giáo dục đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao các mặt hoạt động cho CBVC trong Khoa; hiệu quả Công tác đào tào và bồi dưỡng; Hoạt động nghiên cứu khoa học; Công tác Công đoàn; Công tác sinh viên và hoạt động VHVN - TDTT, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

TS. Nguyễn Đỗ Hồng Nhung báo cáo tham luận về Công tác Đào tạo và Bồi dưỡng trong bối cảnh dịch covid 19

PGS.TS Phí Thị Hiếu báo cáo tham luận về hoạt động Nghiên cứu khoa học

TS. Phạm Văn Cường báo cáo tham luận về công tác Công đoàn

Ths. Nguyễn Ngọc Hiếu báo cáo tham luận về hoạt động VHVN - TDTT

Ths. Đặng Thị Phương Thảo báo cáo tham luận về công tác Sinh viên 

      PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền - Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của CBVC trong Khoa và đề nghị mỗi thành viên không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra…

        Hội nghị đã thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu trong năm học 2021 - 2022 như sau: 100% CBGV chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách cảu Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% CBGV thực hiện tốt quy chế chuyên môn; 100% CBGV thực hiện đủ giờ NCKH và có bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành; CBGV là NCS hoàn thành nhiệm vụ học tập đúng tiến độ; 01 GV đăng ký hồ sơ Phó giáo sư; Chứng chỉ ngoại ngữ Quôc tế; 95% học viên Cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ; 60% NCS hoàn thành LATS ….

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

          Sau gần 3 giờ  làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị CBVC khoa Tâm lý – Giáo dục đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội nghị bế mạc vào 17h00 cùng ngày.

                                                                                                            By. Nguyen Ngoc Hieu

loading....