Đang xử lý.....

Lịch tuần từ 4/10 - 10/10/21 

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐH THÁI NGUYÊN                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 4/10/2021 đến 10/10/2021)

 

Thứ, ngày tháng

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

04/10/2021

 • Sáng: 7h30 -11h30; Chiều 14h -17h30 Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.
 • Các nhóm hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và minh chứng

 

 •  Đ/c Huyền; L.Linh; Ngọc; Cường

 

- Các đ/c phụ trach tiêu chuẩn và nhóm thư ký

- Online B5302; 303

 

 

VPK

Thứ 3

05/10/2021

- Các nhóm hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và minh chứng

- 160h00 Họp Ban chi uỷ, Ban chủ nhiệm khoa

- Các đ/c phụ trach tiêu chuẩn và nhóm thư ký

Đ/c Huyền. Hoa. H. Linh

 

 • VPK

 

 

Thứ 4 06/10/2021

- 8h00 Họp Hội đồng Khoa học - Đào tạo trường

- Các nhóm hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và minh chứng

 

 • đ/c Huyền,

-Tất cả các đ/c trong Hội đồng Tự đánh giá và nhóm thư ký

 

 • PH.A1.B

VPK

Thứ 5

07/10/2021

 •  Sáng 8h00; Chiều 14h  Họp HĐ khoa học khoa mở rộng Góp ý, thông qua các đề cương học phần chương trình Thạc sỹ (Lưu ý các đ/c phụ trách môn chủ động hoàn thiện đề cương của mình, báo các để các TV HĐ góp ý. Đ/c Nhung và Đàm Thu chú ý ghi biên bản).
 •  16h Họp chi bộ
 • Tất cả các đ.c có học vị Tiến sĩ

 

 

 

 

 • Dự kiến 104A4. (Đ/c Lê Linh đăng ký mượn phòng)

Thứ 6

08/10/2021

 • Hoàn thiện chương trình thạc sỹ nộp Đào tạo

Tất cả các đ/c tham gia xây dựng đề cương môn học.

Đ/c Huyền, Lê Linh tổng hợp, rà soát

- VPK

 

 

Thứ 7

09/10/2021

 • Hoàn tiện báo cáo Tự đánh giá chương trình cử nhân
 • Thi tuyển sinh SĐH đợt 2/2021

đ/c Huyền, H. Linh, Ngọc,

P. Hoa và nhóm thư ký

VPK

Chủ nhật

10/10/2021

 • Thi tuyển sinh SĐH đợt 2/2021

 

 

    

Ghi chú:     Lịch trực Ban Chủ nhiệm Khoa như sau:                                                                    

 • Thứ 2, 4, chiều thứ 6 đ/c Huyền
 • Thứ 3, 5  sáng thứ 6 đ/c Hà Linh

 

Trưởng khoa

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

                                                                                 

 

 

                                                                                               

      

 

loading....