Đang xử lý.....

Lịch tuần từ 30/8/2021 đến 5/9/2021 

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐH THÁI NGUYÊN                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 30/8/2021 đến 05/09/2021)

 

Thứ, ngày tháng

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

30/8/2021

  • 9h00-12h00 Hội thảo tập huấn Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

- 14h Hp xét duyệt danh mục đề tài NCKH sinh viên năm học 2021-2022

  •  Đ/c Huyền

 

  • Đ/c Huyền

- Online

- Phòng họp A1B

 

Thứ 3

31/8/2021

  • 8h30 Họp Chi uỷ, ban chủ nhiệm khoa
  • 14h00 Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Tâm lý Giáo dục
  • 16h00 họp Chi bộ

- đ/c Huyền, Hoa, Hà Linh

- Toàn thể cán bộ, viên chức

- Toàn thể đảng viên của chi bộ

 

-VPK

- Phòng 104A4

Thứ 4 01/9/2021

  • 9h00 seminar tổng thể luận án NCS XAYYASIT k16 chuyên ngành QLGD

 

- Bộ môn KHGD, các NCS và các đ.c quan tâm

 

 

Thứ 5

02/9/2021

Nghỉ lễ Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9)

 

 

Thứ 6

03/09/2021

Nghỉ lễ Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9)

 

 

Thứ 7

04/9/2021

 

 

 

Chủ nhật

05/9/2021

 

 

 

 

     Ghi chú:     Lịch trực Ban Chủ nhiệm Khoa như sau:

- Thứ 2, 4, chiều thứ 6 đ/c Huyền

- Thứ 3, 5  sáng thứ 6 đ/c Hà Linh

Trưởng khoa

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

             

                                                                                                                                                 

loading....