Đang xử lý.....

Lich tuần từ 27/9 - 3/10/21 

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐH THÁI NGUYÊN                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 27/9/2021 đến 03/10/2021)

 

Thứ, ngày tháng

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

27/9/2021

 • Sáng: 7h30 -11h30; Chiều 14h -17h30 Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.
 • Các nhóm hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và minh chứng

 

 •  Đ/c Huyền; L.Linh; Ngọc; Cường

 

- Các đ/c phụ trach tiêu chuẩn và nhóm thư ký

- Online B5302; 303

 

 

VPK

Thứ 3

28/9/2021

- Sáng: 7h30 -11h30; Chiều 14h -17h30 Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 4 cấp THCS, THPT

- Các nhóm hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và minh chứng

- 20h00 Tập huấn trực tuyến về Tiếp cận một số hoạt động tài trợ nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục của quỹ NAFOSTED

 

 • đ/c Huyền,L. Linh, Ngọc, Cường

- Các đ/c phụ trach tiêu chuẩn và nhóm thư ký

- Đ/c Thắng; Nhung; Đàm Thu

 

 

- Online B5302; 303

 • VPK

 

 

 • Online

Thứ 4 29/9/2021

- 8h00 Họp Hội đồng Khoa học - Đào tạo trường

- Các nhóm hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và minh chứng

 

 • đ/c Huyền,

-Tất cả các đ/c trong Hội đồng Tự đánh giá và nhóm thư ký

 

 • PH.A1.B

VPK

Thứ 5

30/9/2021

 • 8h00 Các nhóm nộp báo cáo tự đánh giá và minh chứng
 • 14h00 Hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
 • Tất cả các đ/c trong Hội đồng Tự đánh giá và nhóm thư ký

 

 • Tại HT C1 các đ/c trong BCU; Còn lại toàn thể CBGV tập trung tại 1 điểm cầu ở VPK (đ/c Cường phụ trách)

 

 

Nộp tại VPK

Thứ 6

01/10/2021

 • Các nhóm tiếp tục nộp và bổ sung hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và minh chứng

 

Tất cả các đ/c trong Hội đồng Tự đánh giá và nhóm thư ký

- đ/c Huyền, H. Linh, Ngọc,

L. Linh

- VPK

 

 • GĐ B5

Thứ 7

02/10/2021

 • 15h-16h30 Test kỹ thuật bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 4 cấp Tiểu học đợt 2

 

đ/c Huyền, H. Linh, Ngọc,

L. Linh

 

Chủ nhật

03/10/2021

S; 7h30 – 11h30; Chiều 14h- 17h30 Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 4 cấp Tiểu học đợt 3 Hoạt động trải nghiệm 

 

đ/c Huyền, Hà Linh, Ngọc,

Lê Linh

 • GĐ B5

 

Ghi chú:     Lịch trực Ban Chủ nhiệm Khoa như sau:

 • Thứ 2, 4, chiều thứ 6 đ/c Huyền
 • Thứ 3, 5  sáng thứ 6 đ/c Hà Linh

 

Trưởng khoa

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

 

    

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                

 

                                                                                              

      

 

loading....