Đang xử lý.....

Lịch tuần từ 13/9/2021 đến 19/09/2021 

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐH THÁI NGUYÊN                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 13/9/2021 đến 19/09/2021)

 

Thứ, ngày tháng

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

13/9/2021

 • 9h00-12h00 Hội thảo tập huấn Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.
 • 7h30 tiếp tục hoàn thiện chương trình cử nhân QLGD, TLHGD
 • Các nhóm hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và minh chứng

 

 •  Đ/c Huyền

 

- đ/c Huyền, H,Linh; P.Hoa, Nhung, K. Thu

- Online

 

VPK

Thứ 3

14/9/2021

 • 7h30  Hoàn thiện chương trình cử nhân QLGD, TLHGD (chuyển nộp số hoá)

 

- 14h00 Hội nghị cán bộ viên chức Trường năm học 2021 - 2022

- Các nhóm hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và minh chứng

- đ/c Huyền, H,Linh; P.Hoa, Nhung, K. Thu

 

 • đ/c Huyền, Hoa, Hà Linh, Ngọc, Cường, Thảo

 

 • VPK

 

 

 • Đ/c Huyền tham dự tại C1. Các đ/c còn lại tại điểm cầu VPK do đ/c Hà Linh phụ trách

 

Thứ 4 15/9/2021

- 8h00 Họp nhóm thực hiện nhiệm vụ Bồi dưỡng GVCC Modul 4 Hoạ động trải nghiệm

 • - Các nhóm hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và minh chứng
 • 14h00 Họp Hội đồng đào tạo khoa, thảo luận về chương trình thạc sỹ
 • Huyền, H.Linh, L.Linh, Ngọc

-Tất cả các đ/c trong Hội đồng Tự đánh giá và nhóm thư ký

 • Huyền, Tính, H.Linh, P.Hoa, P.Hiếu, Ngọc, L. Linh

VPK

VPK

Thứ 5

16/9/2021

 • Các nhóm hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và minh chứng

 

Tất cả các đ/c trong Hội đồng Tự đánh giá và nhóm thư ký

VPK

Thứ 6

17/09/2021

 • Các nhóm hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và minh chứng
 • 15h-16h30 Test kỹ thuật bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 4 cấp Tiểu học đợt 2

 

Tất cả các đ/c trong Hội đồng Tự đánh giá và nhóm thư ký

- đ/c Huyền, H. Linh, Ngọc,

L. Linh

- VPK

 

 • GĐ B5

Thứ 7

18/9/2021

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 4 cấp Tiểu học đợt 1 Hoạt động trải nghiệm 

Các nhóm hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và minh chứng

đ/c Huyền, H. Linh, Ngọc,

L. Linh

- GĐ B5

Chủ nhật

19/9/2021

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán mô đun 4 cấp Tiểu học đợt 1 Hoạt động trải nghiệm 

Các nhóm hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và minh chứng

đ/c Huyền, Hà Linh, Ngọc,

Lê Linh

 • GĐ B5

    

Ghi chú:     Lịch trực Ban Chủ nhiệm Khoa như sau:

 • Thứ 2, 4, chiều thứ 6 đ/c Huyền
 • Thứ 3, 5  sáng thứ 6 đ/c Hà Linh

 

Trưởng khoa

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                    

 

                                                                                               

      

 

loading....